Regler för fisket

 

·     För fiske i Hökesjön krävs giltigt fiskekort. Barn och ungdom under 

15 år behöver inget fiskekort

 

·     Fiskekort berättigar till spöfiske i Hökesjön. Fiske i tillrinnande och frånrinnande vatten är inte tillåtet.

 

·     Fiskekort ska medföras vid fiske och vid anmodan uppvisas för tillsyningsman.

 

·     Vid fiske är antalet fiskespön per utövare begränsat till två. 

 

·     För vinterfiske gäller maximalt fem angeldon per person och tillfälle.