Hökesjöns Vänner.

 

Hökesjöns Vänner är en FB-grupp där du kan skriva
om bl.a. fiskefångster, bra fiskeplatser och upplevelser vid
sjön som inte behöver kopplas till fiske.
Den förra hemsidan hade en blogg och det är meningen
att FB-sidan ska ersätta den gamla bloggen. 
Skillnaden är att FB-sidan är fristående från Fiskevårdsområdet.

Skicka gärna in bilder.

FB-sidan är under utveckling men besök den och logga in.